۱۷ خرداد ۱۳۹۰

رقص نیم دایره ای یا دم جنبان…: رقص نیم دایره که جهت آن به سوی بالا باشد بدین معنی است که غذای پیدا شده در جهت خورشید است.رقص نیم دایره که جهت آن به سوی پایین باشد بدین معنی است که غذای پیدا شده در خلاف جهت خورشید قرار دارد.رقص نیم دایره ای که در زاویه ۶۰ درجه به چپ نسبت به خط عمود انجام می گیرد به کارگران می گوید که مسیر خود رادر ۶۰ درجه به چپ در مسیر خورشید به منظورپیدا کردن غذا قرار دهند.رقص در زاویه ۱۲۰ درجه به سمت راست نسبت به خط عمود به آنها می گوید راه خویش را در ۱۲۰ درجه به سمت راست نسبت به خورشید قرار دهند.
رقص دایره ای : یعنی زنبور پیش آهنگ منبعی پیدا کرده و نیاز به برداشت است و در دسترس است ، واین محل دارای بوی خاص می باشد.

کلمات مرتبط: , , , , , ,

نظری وارد کنید


*

آخرین محصولات فروشگاه

شهد عسل 100 درصد طبیعی مهرنوش

عسل استاندارد 1 کیلویی

عسل مهرنوش در رسانه ها

شبکه سراسری بازار

شبکه استانی اردبیل

آخرین بروز رسانی وب سایت در تاریخ
۰۹ تیر ۹۴
انجام گرفته است.